BSM

BSM. Missió i valors.

Serveis de qualitat

La raó de ser de B:SM és contribuir a satisfer les expectatives dels ciutadans/clients i també de l'Ajuntament de Barcelona i ser innovadora en els models de gestió esdevenint referent per a d'altres ciutats.

Les activitats que desenvolupa B:SM abasten un ampli espectre de la ciutat: des d'aspectes relacionats amb la mobilitat, fins a la gestió d'instal·lacions ciutadanes de referència, com l'emblemàtic Zoo de Barcelona, l'històric Parc d'Atraccions Tibidabo, l'Anella Olímpica, el Fòrum...

Així, B:SM participa de forma proactiva en el desenvolupament de Barcelona, contribuint a la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants gestionant aquells serveis encarregats per l'Ajuntament de Barcelona, amb eficiència, aportant valor i optimitzant-ne la rendibilitat social i econòmica dins un marc ètic.

Però la gestió d'una empresa municipal amb aquesta diversa organització i tan variats àmbits es fa possible gràcies a la qualificació humana i professional de tota la gent que hi treballa, desitjosos d'oferir un servei de màxima qualitat als ciutadans i en base a uns valors que configuren la seva forma de ser i actuar, compromesos amb la societat on els ciutadans esdevenen l'eix fonamental.

BSM. Organització.

Serveis de qualitat per al ciutadà: la nostra raó de ser.

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), és una empresa de l'Ajuntament de Barcelona que va néixer a finals de l'any 2002 amb l'objectiu de prestar un seguit de serveis i gestionar diferents infraestructures de la ciutat, que van des de la mobilitat fins al lleure.

En l'àmbit dels serveis a la mobilitat, B:SM gestiona l'estacionament regulat de la calçada (ÀREA VERDA), la xarxa dels aparcaments subterranis municipals (gairebé 30.000 places), el servei de grua, el Bicing i les estacions d'autobusos de Barcelona-Nord i Sant Andreu. Estem ajudant a construir una Barcelona més sostenible.

Pel que fa al lleure, té la responsabilitat de la gestió de les instal·lacions de l'anella olímpica de Montjuïc (Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau Sant Jordi), el Barcelona Teatre Musical (BTM), el Parc del Fòrum i el Parc de Montjuïc.

Així mateix, B:SM té encarregada la gestió de l'emblemàtic Parc d'Atraccions del Tibidabo, a través de la seva filial PATSA.

En el darrer any, més de 2.600.000 persones han gaudit d'aquestes instal·lacions de lleure.

També gestiona del Parc Zoològic de Barcelona, que durant l'any 2012 celebra el seu 120è aniversari, i que té tres línies d'actuació bàsiques : conservació, educació i recerca. El Zoo esdevé un espai de gaudi de la natura per al ciutadà.

En el darrer any, més de 1.000.000 de visitants així ho avalen.