Accés Menors

Accés Menors

 

Normativa per a l'accés de persones menors de 16 anys

Els menors de 16 anys només podran accedir al recinte acompanyats del seu pare, mare o tutor legal. (Decret 112/2010 de la Generalitat de Catalunya)

Els pares poden autoritzar a un adult responsable com a acompanyant del menor de 16 anys durant el concert o espectacle, per a això caldrà complir els següents requisits:

- L'acompanyant autoritzat ha de ser major d'edat (18 +)

- Omplir i imprimir l'autorització d'accés de menors (Descarregar Full) per lliurar-la al recinte.

- Portar una autorització signada pel pare/mare + fotocòpia del DNI del pare/mare del menor de 16 anys.

- Presentar DNI de l'adult responsable i del menor o llibre de família.