Qualitat i seguretat

BSM. Polítiques de Qualitat i Medi Ambient.

B:SM presta els seus serveis amb la màxima qualitat i respecte pel medi ambient, conscient de la importància d'aquests factors en el context econòmic global actual.  En aquest marc de referència, la voluntat de B:SM és posar a la disposició de tots els agents implicats -clients, proveïdors, ciutadans, treballadors, institucions i accionistes- les seves polítiques de qualitat amb les quals assumeix un conjunt de compromisos d'obligat compliment i que estan integrats en la filosofia diària de treball de l'empresa.